Přemyslovský stát

Na konci 9. století se v Čechách ujal vlády rod Přemyslovců. Prvním známým knížetem byl Bořivoj a jeho žena Ludmila. Jejich vnuk, kníže Václav, byl úkladně zavražděn a poté se stal světcem a hlavním patronem české země. Naši předkové se k němu v dobách zlých obraceli s prosbou o pomoc a podporu. Za knížete Oldřicha hrozilo, že Přemyslovci vymřou. Kníže se však znovu oženil s Boženou a narodil se jim syn Břetislav. Oldřich připojil natrvalo Moravu k Čechám, založil Sázavský klášter, kde pokračovala velkomoravská tradice slovanské bohoslužby a písemnictví. Prvním opatem kláštera se stal poustevník svatý Prokop.

Za vlády Břetislava bylo české knížectví mocnou zemí. Břetislav táhl s vojskem do Polska a odtud přivezl do Čech ostatky pražského biskupa svatého Vojtěcha. Za vlády posledních Přemyslovců se stalo české království jednou z nejmocnějších zemí Evropy. V té době žila i princezna Anežka Česká, která se proslavila péčí o chudé a nemocné.

zarovka