Astronomové

0819Dánský astronom Tycho Brahe působil na dvoře Rudolfa II. od roku 1599. Prováděl řadu poměrně přesných astronomických pozorování, zejména se věnoval pohybu planet a komet. Podle jeho výpočtů všechny planety s výjimkou Země obíhají kolem Slunce. Jeho pozorování sloužila Keplerovi jako podklad k výpočtům planetárních drah. Tycho Brahe a Jan Kepler vytvořili z Prahy astronomické středisko světového významu.

Matematické schopnosti mimořádně nadaného Jana Keplera udělaly takový dojem na Tycha Brahe, že ho v roce 1600 pozval do Prahy, aby se stal jeho asistentem. Po Braheho smrti se Kepler stal dvorním matematikem a císařovým hvězdářem.

vlevo