Legie v Rusku

1106Nejpočetnější a nejznámější byla československá legie v Rusku. Ta čítala 60 109 mužů, z nichž za svobodu Československa jich 4112 položilo život. Základ tohoto prvního československého vojska (které ještě v době svého vzniku nemělo svůj stát – teprve za něj bojovalo) tvořila Česká družina, čítající 720 prvních dobrovolníků, která vznikla hned v létě 1914. Ta se postupně rozrostla v několikatisícový armádní sbor, čítající počátkem roku 1919 již celkem 12 pěších (střeleckých) pluků, 2 jezdecké pluky, elitní úderný prapor, 3 dělostřelecké pluky, 3 oddíly těžkého dělostřelectva, vlastní letecký oddíl a vlastní další podpůrné jednotky služeb.

Na podzim roku 1917 došlo v Rusku k revoluci, a tak se situace legionářů stala kritickou. Stále častěji se dostávali do bojů s vojsky ruských bolševiků. Každodenně se potýkali s několikanásobnou přesilou. Po vzniku Československa se podařilo vyjednat jejich odchod z Ruska. Teprve během roku 1920 se naši legionáři z Ruska vraceli po dobrodružné cestě kolem světa zpět do svobodného Československa.

V českých zemích se počátkem roku 1918 projevil nedostatek potravin a léků. Mnoho lidí a zejména dětí umíralo. Po čtyřletém zabíjení a mrzačení válka na podzim 1918 skončila porážkou Německa a Rakouska–Uherska. Ještě než Rakousko–Uhersko mohlo přijmout všechny podmínky míru, začalo se rozpadat.

vlevovpravo