Upálení Jana Husa

0605Jan Hus se na koncilu v Kostnici snažil obhájit své učení. Církev však nepřipustila diskusi, podle ní šlo o výslech nebezpečného kacíře. Pro církevní hodnostáře mohl být jediný výsledek – Hus musí odvolat své názory. Jan Hus si ale odmítl zachránit život výměnou za odvolání, byl proto odsouzen na smrt a předán k výkonu trestu světské moci.

Jako kacíř byl odsouzen k tehdy jedinému možnému trestu smrti – upálením. 6. července 1415 byl potupně zbaven kněžského svěcení a za městem, na břehu Bodamského jezera, byl upálen. Poprava ale nezadusila v Čechách jeho myšlenky. Protestní listy proti Husovu upálení opatřilo svou pečetí 452 českých šlechticů. Další přívrženci se hlásili k Husovu učení. Stmeloval je jednotný symbol – kalich. Památku Jana Husa si dodnes každoročně 6. července připomínáme jako státní svátek.

vlevovpravo