Stavební sloh – romantismus

1039

Romantismus vznikl jako reakce na převahu rozumu v osvícenství a strohost klasicismu. Vycházel z minulosti, hlavně ze středověku.

vlevo