Hory Kutné

Hornické město vyrostlé na nalezištích stříbrné rudy.