Učebna venkovské školy

0942

Každé dítě mělo od šesti let chodit do školy nejméně pět roků a naučit se zde číst, psát a počítat.

vlevo