Lucemburkové na českém trůnu

Po smrti posledního přemyslovského krále Václava III. se několik let česká šlechta rozhodovala, koho vybrat za českého krále. České země se ocitly uprostřed chaosu. Otřes z královraždy byl provázen zpupností mocných pánů, úpadkem země a jejím zbídačením. Možná šance se rýsovala s osobou Rudolfa Habsburského. Na českou korunu měl legitimní nárok manžel Anny, sestry Václava III., Jindřich Korutanský. Byl ovšem slabý a málo schopný. Už měsíc po jeho zvolení stanulo před Prahou habsburské vojsko. Jindřich rychle zmizel ze země a na trůn nastoupil Rudolf Habsburský. Vzal si za manželku mladou královnu, vdovu Elišku Rejčku. V prvním půlroce vládnutí si počínal velmi rozumně. Byl chladný, rozhodný a energický. Na dvoře zavládla šetrnost a hospodárnost. U Čechů si vysloužil posměšnou přezdívku král Kaše. Na jaře roku 1307 vytáhl do boje proti odbojnému západočeskému panstvu. U Horažďovic onemocněl na úplavici a zemřel. Do Čech se vrátil Jindřich Korutanský a s ním zmatky.

V roce 1310 zvolila na český trůn vévodu Jana Lucemburského, syna římskoněmeckého krále Jindřicha VII. V tomtéž roce se Jan oženil se sestrou posledního  Přemyslovce, Eliškou. České království bylo ale pro Jana Lucemburského zcela cizí. Nevyznal se v domácích mravech, nerozuměl ani potřebám země.

Elišce a Janovi se narodil syn Václav – budoucí král Karel IV. O něm můžeme směle prohlásit, že to byl nejvýznamnější český panovník. Jeho vláda patří k nejslavnějším v našich dějinách. Zajistil zemi mír, zasloužil se o mnoho významných staveb, založil univerzitu. Velkorysým budováním Nového Města pražského učinil z Prahy jedno z největších měst tehdejší Evropy. Po smrti Karla IV. nastoupil na trůn jeho syn Václav IV. S jeho jménem se pojí zrod husitské revoluce.

zarovka