Rozvodná deska vodní elektrárny

1055

Vodní elektrárna se sestává z přehradní hráze, která zadržuje vodu, a strojovny. Ta obsahuje vodní turbíny a alternátory, které tvoří soustrojí umístěné na společném hřídeli.

vlevo