Zakládací listina Karlovy univerzity

0524

Z úcty ke vzdělání, ale i proto, že v Paříži poznal, jak pomůže mezinárodní prestiži města příliv studentů, založil Karel IV. 7.dubna 1348 v Praze vysoké učení známé jako Univerzita Karlova. Zároveň jí udělil imunitu (nedotknutelnost) před zásahy světské moci.

Univerzita Karlova nebyla jedinou vysokou školou, kterou Karel IV. založil. Za svoji existenci mu vděčila vysoká učení v italských městech Arezzo (1355), Siena (1357) a Florencie (1364), ale i v Ženevě (1365). Pražské univerzitě však věnoval největší pozornost. Sjížděli se sem studenti z Litvy, Polska, Bavor, Saska a Rakouska. Studium trvalo čtyři roky a při přijetí nerozhodoval věk. Do lavic tedy mohli usednout i dospělí muži. Nejprve se vyučovalo v soukromých bytech mistrů, v bazilice svatého Víta a v pražských klášterech. Aby měla univerzita zajištěné finance, daroval jí Karel IV. nemovitosti, z nichž získávala daně. Šlo o vsi Počernice, Drahelčice, Uněbuzy, Nenačovice a Holonohy.