Vznik České republiky

1506Svoboda v rozhodování vedla Slováky k úsilí o vytvoření samostatného státu. Prakticky od roku 1990 docházelo mezi národními vládami i parlamenty k neshodám. Bylo stále zřejmější, že hluboké rozpory povedou k zániku společného státu. Po obtížných jednáních přestalo Československo po téměř 75 letech existovat. 1. ledna 1993 se vytvořily dva samostatné státy – Česká republika a Slovenská republika. V tento den začala první slavnostní schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Sněmovna vyhlásila prohlášení k parlamentům a národům světa, že Česká republika se cítí být vázána všemi předchozími smlouvami i dohodami.

Česká republika si postupně získala dobrou pověst v celém světě, stala se členem významných mezinárodních demokratických organizací. V rámci NATO se podílí na společné obraně demokratických států, v Evropské unii spolupracuje s ostatními evropskými státy. Prvním prezidentem České republiky se stal Václav Havel. Po deseti letech, v roce 2003, byl na Pražském hradě vystřídán Václavem Klausem. Toho v roce 2013 střídal třetí prezident České republiky, Miloš Zeman.

vlevovpravo