Zrušení nevolnictví

0919mPo třicetileté válce došlo k výraznému omezení práv poddaných. Císař Josef II. nabyl dojmu, že poddaní jsou majetkem vrchnosti. Tento stav tedy zrušil, i když bychom se měli vyjádřit lépe: Josef II. zakotvil základní občanská práva poddaných.

vlevo