Poslední přemyslovští králové

Doba vlády posledních Přemyslovců je dobou rytířů. Středověký rytíř projevoval statečnost v boji, byl věrný králi, bránil křesťanskou víru, ochraňoval vdovy a sirotky. V dobách míru se rytíři cvičili v boji při turnajích. to bojovali s pomocí dřevce nebo meče. Turnaje byly velmi nebezpečné, rytíři během nich často utrpěli i těžká zranění. V boji využívali rytíři koně a byli chráněni brněním. Jeho součástí byla drátěná košile, která byla vyrobena z ocelových kroužků. Mírnila následky při bodnutí mečem. Mnoho rytířů skládalo před vojenskou výpravou slib, že budou v boji hájit pouze zájmy církve. Takoví rytíři nosili na svém oděvu a na ochranném štítě vyznačený červený kříž. Říkalo se jim křižáci.