Protesty a demonstrace

1501Po dvaceti letech obnovené totalitní vlády komunistů už téměř nic nefungovalo. Domy byly zchátralé, na nedostatkové zboží každodenní potřeby se stály dlouhé fronty. Zdevastované životní prostředí se projevilo na zdraví obyvatel i na délce jejich života. Nespokojenost lidí neustále narůstala. Koncem 80. let přibývalo pouličních protestních shromáždění a demonstrací. Ty byly rozháněny policií s obušky a vodními děly. Vedle řadových občanů se do kritiky režimu zapojovali také známí herci a spisovatelé.

Nezávislé mírové sdružení uspořádalo v Praze 21. srpna 1988 podpisovou akci proti vpádu a následném pobytu sovětských vojsk na našem území. Shromáždění na Václavském náměstí se rozrostlo v několikatisícovou manifestaci.

28. října 1988, v den výročí vzniku republiky, se konaly v Praze a několika dalších městech demonstrace, které skončily srážkami s policií.

Ke konci roku 1988 se konalo v Praze shromáždění několika tisíc lidí na obranu lidských práv. Na shromáždění promluvil Václav Havel.

Na počátku roku 1989 probíhaly od 15. do 20. ledna každé odpoledne v Praze manifestace občanů na protest proti komunistickému režimu. Pokojné demonstrace byly tvrdě potlačovány policií a oddíly Lidových milicí. Řada lidí byla surově zbita a uvězněna.

Jako reakce na počínání komunistické vlády vznikla Iniciativa kulturních pracovníků, která vyzývala k propuštění všech nespravedlivě stíhaných. Výzvu podepsaly stovky kulturních a vědeckých pracovníků.

K další petici s názvem Několik vět nabádající komunistické vedení země ke skutečným a důkladným změnám podepsaly stovky občanů. Další tisíce občanů se účastnily srpnových a říjnových demonstrací.

vlevovpravo