Prezident Beneš jmenuje novou vládu Klementa Gottwalda

1434

25. února prezident přijal demisi nekomunistických ministrů a doplnil vládu kandidáty navrženými komunisty. Následně byla 11. března 1948 potvrzena nová komunistická vláda. 9. května byla přijata nová ústava vyhlašující lidově demokratickou republiku a 30. května proběhly volby s vynucenou účastí a s možností volit jen z jednotného seznamu kandidátů komunisty ovládané Národní fronty.

vlevo