Česká expedice

0907Jeden z českých buditelů, novinář a spisovatel Václav Matěj Kramerius, pocházel z dobře situované rodiny v Klatovech. Za cíl si vytyčil popularizovat mezi česky mluvícími obyvateli reformy Josefa II. Vedle bohaté literární činnosti se věnoval především činnosti novinářské. Od roku 1789 vydával vlastní Císařské královské Pražské poštovské noviny, od roku 1791 Krameriusovy císařské královské vlastenecké noviny. V nich věnoval hodně pozornosti také českým knihám. Jako novinovou přílohu vydával proslulý Kalendář. Stále více českých básníků a spisovatelů psalo svým mateřským jazykem. Do češtiny překládali knihy z jiných jazyků, z němčiny, francouzštiny, angličtiny.

Václav Matěj Kramerius založil vydavatelství Česká expedice, které se stalo centrem buditelského snažení. Byly zde vydávány a prodávány české knihy, oblíbené kalendáře a noviny. Kramerius sám vydal více než osmdesát knih, z nichž většinu napsal nebo přeložil. Vydal i první knihy na obranu českého jazyka. Knihy a kalendáře se svými novinami začal šířit hlavně na venkově. Jeho předplatiteli se stali většinou faráři, kantoři a úředníci. Ti knihy, noviny i kalendáře také hojně půjčovali. Díky České expedici se tak k lidem, kterým hrozilo poněmčení, dostaly česky psané tiskoviny.

vlevovpravo