Obnovené Československo

1400Po těžkých válečných letech začínal mírový život. Československo se obnovilo jako demokratický stát. Postupně byly nastoleny všechny svobody. Nastala řada změn. Byla uzavřena dohoda o odstoupení Podkarpatské Rusi, která byla připojena k Sovětskému svazu. Byl proveden odsun německého obyvatelstva z Československa. Ve velké většině se totiž tito občané podíleli na rozbití republiky v roce 1938. V průmyslu došlo ke znárodnění velkých továren, dolů, hutí a bank. Byly zabaveny soukromým majitelům a staly se společným majetkem státu.

Vítězem prvních poválečných voleb se v roce 1946 stala Komunistická strana Československa. V únoru 1948 odstranili komunisté z vlády své politické odpůrce a převzali všechnu moc ve státě. Československo přestalo být demokratickým státem. Byla zde nastolena nedemokratická, totalitní vláda jedné strany. Byla zahájena přeměna hospodářství. Dokončilo se znárodnění podniků a továren, následovala likvidace soukromých firem řemeslníků, živnostníků a obchodníků.

Podobně na venkově byli rolníci nuceni násilně ke společnému hospodaření v jednotných zemědělských družstvech. Celé hospodářství bylo řízeno pětiletými plány. V Československu byl budován socialismus podle sovětského vzoru.

zarovkavpravo