Hlaholice

Až do této doby bylo u nás písmo věcí neznámou. Psát umělo pouze několik osob, většinou cizinci. Používali latinku, kterou zavedl ve své říši Karel Veliký a kterou k nám cizinci přinesli. Latinka u nás po krátkém užívání hlaholice zdomácněla. V 9. až 13. století se jí běžně psaly literární i úřední texty.