Sámo, vůdce kmenového svazu Slovanů

Náš první státní představitel, hlava prvního státního útvaru na našem území, nazvaného Sámova říše. Rozprostírala se na území České republiky, východu Německa, západu Slovenska, západu Maďarska, jihozápadu Polska, východu Rakouska a severu Slovinska. Jejím centrem bylo okolí Mikulčic na jižní Moravě.