Zasedání zemského sněmu

0840Na zemském sněmu zasedali zástupci českých stavů – šlechta, města, duchovenstvo (církev).

vlevo