Hospodářská krize

1219

Krize v krátké době způsobila prudký nárůst nezaměstnanosti a pokles výroby. Z této situace pak vyplynuly hladové pochody a celková nedůvěra v politický a hospodářský systém.

vlevo