Emil Holub

1035

Emil Holub žil v letech 1847 až 1902. Narodil se v Holicích v Čechách, zemřel ve Vídni.

1036

Emil Holub v Africe.

1037

Interiér Muzea Emila Holuba v Holicích.

vlevo