Zemské desky na Pražském hradě

0822mZemskými deskami byly knihy trhové, obsahující zápisy o prodeji a koupi nemovitosti, a knihy půhonné – do nich se zapisovaly zejména šlechtické soudní pře. Kolem poloviny 14. století přibyly desky zápisné, obsahující záznamy dluhů na nemovitostech.

České zemské desky vznikly kolem roku 1278 za Přemysla Otakara II. a byly uloženy na Pražském hradě. Zápis do nich se stal povinným a nezanesené transakce byly považovány za neplatné. V roce 1541 při velkém požáru desky shořely. Zachoval se pouze jeden svazek, který si před požárem kdosi vypůjčil.

Moravské zemské desky vznikly z iniciativy Karla IV. v roce 1348 a byly uložené v Brně a Olomouci. Zpočátku byly zemské desky psány latinsky nebo německy. První zápis v češtině byl proveden do moravských zemských desek v létě roku 1480 a do českých 13. března 1495.

vlevo