Král Jiří z Poděbrad

0716Králem byl Jiří z Poděbrad zvolen jednomyslně 2. března 1458. Český národ dostal dvojnásob výjimečného panovníka. Jednak nebyl modré krve a jednak ho katolíci označovali za kacíře. Den předtím složil Jiří z Poděbrad na papežovo přání tajný slib, jímž se zavázal, že jako český král bude pronásledovat kacíře. Každý z nich si ovšem pod slovem kacíř představoval něco jiného. Po dlouhé době tak seděl na českém trůně muž českého původu, který se navíc předtím osvědčil jako moudrý správce.

vlevo