Obnova hospodářství

1402Všední život po válce nebyl jednoduchý, protože potravin a zboží byl stále nedostatek. Důležité bylo uvést do provozu zničené podniky (některé byly poškozené nálety spojeneckého letectva, jiné utrpěly frontovými boji). Rozvráceno bylo i zemědělství. V zemi muselo být zavedeno přídělové hospodářství za pomoci lístkového systému.

Prezident Edvard Beneš jmenoval novou vládu v čele s Klementem Gottwaldem. Byli v ní zástupci všech občanů, sociální demokraté, národní socialisté, lidovci, slovenská Demokratická strana i ministři bez politické příslušnosti. Převahu měli čeští a slovenští komunisté. Československo podléhalo stále více vlivu Sovětského svazu a komunisté dělali vše pro to, aby vládli sami.

Ekonomický základ režimu lidové demokracie vytvořily znárodnění, pozemková reforma a nová opatření v sociální politice. V říjnu 1945 proběhlo znárodnění bank, pojišťoven, klíčového průmyslu, dolů a ostatních závodů s více než 500 zaměstnanci. Vláda rozhodla majetek Němců, zrádců a kolaborantů znárodnit bez náhrady, ostatní za náhradu. Výsledkem byl ekonomicky silný a ucelený zestátněný sektor, který měl sehrát rozhodující úlohu při obnově a budování poválečného hospodářství. Rozsáhlé znárodnění bylo především v zájmu Komunistické strany Československa.

vlevovpravo