Nálezy z hrobů

Bronzové nádoby a části šperků jako součást pohřební výbavy mrtvého.