Moderní zbraně

1104Na všech válečných frontách, na zemi, ve vzduchu i na vodě, zuřily těžké boje. Krutost bojů zvyšovaly zdokonalené a nové zbraně. Na začátku války bylo novinkou vojenské letectvo, postupně se využívaly průzkumné a stíhací letouny vyzbrojené kulomety. Vznikaly první bojové letecké jednotky. Američané a Britové vyrábějí a poprvé nasazují tanky, na pobřeží instalují děla.

Na výrobě zbraní a v průmyslu se samozřejmě velkou měrou podílejí v továrnách ženy. Neomezená ponorková válka Německa má prolomit a zlikvidovat britskou námořní blokádu. Na mořích se pohybovaly ponorky potápějící válečné i obchodní lodě. Ponorková válka ovšem ohrožovala americký obchod s Evropou, proto se stala důvodem vstupu USA do války. Tím se poměr sil na západní frontě změnil ve prospěch Dohody.

Zákopy byly posilovány železobetonem a chráněny ostnatým drátem. Němci použili otravný plyn, ve vzduchu se objevily kromě letadel řiditelné vzducholodě. Ve výzbroji vojáků se uplatnily rychlopalné zbraně, ocelové přilby, protiplynové masky a polní lopatky.

Obrovská spotřeba válečného materiálu vyčerpávala hospodářství celé Evropy, i Rakouska–Uherska. Zde se to tíživě projevilo právě v českých zemích. Docházely zdroje potravin, na polní práce byli nasazováni dobrovolníci, převážně ženy a děti. Všechno bylo podřízeno potřebám válečného zásobování.

vlevovpravo