Sámova říše

t02Pravděpodobný rozsah Sámovy říše. Červeně je vyznačeno její centrum na jižní a střední Moravě s osadami Mikulčice a Olomouc. Ostatní připojená kmenová území jsou vybarvena oranžově.

vlevovpravo