České rybníky

Nejstarší české rybníky byly založené v 11. a 12. století. Patřily klášterům. První řeholníci přicházeli od Středozemního moře a věděli, že rybolov patří k základním lékům proti hladu. Proto začali stavět rybníky, které od počátku sloužily především k chovu kapra.

Ve 13. a 14. století už byly rybníky běžnou součástí českých feudálních velkostatků. Hospodaření na nich přinášelo určitý zisk. Byly postaveny první velké rybníky, například dnešní Máchovo jezero. Císař Karel IV. nejen sám z prostředků královské komory zřizoval rybníky, ale nařizoval je stavět i stavům a městům, aby bylo postaráno o hojnost ryb pro výživu obyvatel.

0537