Boj husitů s křižáky

0628Výpravy křižáků, takzvané křížové výpravy, vyhlašoval papež proti nepřátelům katolické víry. Najatí vojáci nosili na šatech znamení kříže. S pomocí křížových výprav se chtěl Zikmund zmocnit českého trůnu. Všech pět křižáckých výprav vedených proti husitům však skončilo porážkou křižáků a vítězstvím husitských vojsk. U Domažlic v roce 1431 se křižáci rozprchli, jakmile uslyšeli hlasitý zpěv husitských bojovníků.

vlevo