Nuceně nasazení v německé továrně

1314

Podle plánů vypracovaných Himmlerem z Hitlerova příkazu na přelomu let 1941/1942 mělo být 50% Čechů vystěhováno na Sibiř a zde ponecháno svému osudu. „Nebudou vystěhováni pouze ti, kteří byli schopni se poněmčit, aby mohli sloužit německým osídlencům.“ Plán začal realizovat nový říšský protektor Reinhard Heydrich hned po svém příjezdu do Prahy v roce 1941 vyhlášením stanného práva, zatýkáním tisíců Čechů a jejich popravami, konečným řešením židovské otázky. Ve svém projevu k vedoucím představitelům okupační moci požadoval „rasovou inventuru k rozhodnutí, kdo se hodí k poněmčení. Ty, kteří vykazují dobrou rasovou kvalitu a dobré smýšlení, můžeme poněmčit. Rasově podřadné živly, které navíc vykazují špatné smýšlení, musím dostat ven. Na východě je hodně místa. Lidi rasově podřadné, ale s dobrým smýšlením, nasadíme někde v Říši, ale postaráme se o to, aby už neměli děti.“

vlevo