Středověká kniha

Knihy opisovali mniši v klášterech.