Návrat do vlasti

1401Po prožitých hrůzách války začali lidé vychutnávat příjemné stránky života. První měsíce byly plné nadšení z míru a ze svobody. Konaly se různé oslavy a mítinky, živě se diskutovalo o politice, byly obnovovány všechny spolky a organizace. Mnoho rodin se těšilo z návratu svých blízkých. Již v květnu 1945 podepsal prezident Edvard Beneš první dekret v osvobozené republice. Následovaly další dekrety, na základě kterých byli potrestáni občané, kteří spolupracovali s okupanty. Dekrety vznikly proto, že dosud nebylo ustaveno Prozatímní národní shromáždění. To je poté schválilo, proto se staly zákony. Celkem bylo vydáno 143 dekretů prezidenta republiky, z toho 45 za války v zahraničí.

Do naší vlasti se také navrátili z Velké Británie čeští a slovenští letci. V Praze byli přivítáni prezidentem Benešem, neboť to byli právě naši letci, kteří svou statečností pomohli, aby Velká Británie uznala za války československou vládu v Londýně.

Velkou změnou v rozloze našeho státu bylo odtržení Podkarpatské Rusi, která se po druhé světové válce stala součástí Sovětského svazu.

vlevovpravo