Květen 1942

atentatNěmecku vzdoruje v Evropě pouze Velká Británie. Zbylé státy s výjimkou neutrálního Švédska, Irska, Švýcarska a Portugalska, jsou pod německou správou, nebo jde o německé spojence. Konec války je v nedohlednu.

V Protektorátu Čechy a Morava se povinně vyučuje němčina. Veškeré nápisy jsou uváděny dvojjazyčně. Každý musí mít občanskou legitimaci a pracovní knížku. V oběhu jsou nové bankovky i známky. Na silnicích se musí jezdit vpravo. Vysoké školy jsou uzavřeny, sokolové zakázáni. V noci je třeba zatemnit okna. Veškeré zboží je na příděl.

Ve středu 27. května 1942 čeká řidič Klein na zahradě břežanského zámku u nablýskaného automobilu Mercedes Benz s říšskými vlaječkami na předních blatnících. Náhle se staví do pozoru. Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich přichází. Klein mu podává hlášení. Heydrich se loučí se svými dětmi, poslední slova věnuje své ženě. Nasedá do auta, aktovku se spisy si pokládá na kolena. Je deset hodin dopoledne.

Automobil vyráží. Pokračuje přes Klíčany, Zdiby, Dolní Chabry do Prahy, hlavního města Protektorátu Čechy a Morava a sídla protektora.

V sedmnáct hodin se ozvalo zlověstné hlášení českého rozhlasu: „Dne 27.května 1942 byl v Praze spáchán atentát na Zastupujícího říšského protektora Heydricha. Na dopadení pachatelů se vypisuje odměna deset milionů korun. Kdo pachatelům poskytuje přístřeší, anebo pomoc, anebo má vědomost o jejich osobě či o jejich pobytu a neoznámí to, bude zastřelen s celou svou rodinou.“

vlevo