Korunovační klenoty

0520Královská koruna vycházela zčásti ze starší koruny přemyslovské a zčásti z koruny francouzské. Byla vytvarována ze zlatého plátu, na nějž byly upevněny drahé kameny a perly. Koruna byla nepřetržitě používána od roku 1347 až do roku 1836 (což je rok poslední korunovace českého krále), tedy 489 let. Za tu dobu ji mělo na hlavě 22 českých králů.

Na korunovační kříž byly použity 3 kg zlata, na jeho podstavec se spotřebovalo téměř 30 kg tohoto kovu. Podstavec byl roztaven poté, co korunovační kříž dali Jagellonci do zástavy potomkům Jiřího z Poděbrad. V roce 1522 nechal Ludvík Jagellonský zhotovit novou nohu. Byla vyrobena z mědi a pozlacena.

Karel IV. může za známou pověru, podle níž ten, kdo si českou korunu nasadí neoprávněně na hlavu, do roka zemře. V roce 1346 totiž požádal papeže o vydání buly, podle níž měla být vyhlášena papežská klatba nad každým nepovolaným, kdo by se této koruny dotkl, chtěl ji zcizit či dát do zástavy. Klatba byla v té době nejtěžším myslitelným trestem, v podstatě se rovnala trestu smrti. Zločince totiž zcela vylučovala ze společnosti a zbavovala ho jakékoliv právní ochrany.