Nové průmyslové podniky

1202Hned po skončení 1. světové války se začalo s výstavbou nových průmyslových podniků. Československo brzy patřilo mezi deset nejvyspělejších států světa, mělo rozvinutý těžký i spotřební průmysl a dobře fungující zemědělství. Do světa jsme vyváželi stroje, zbraně, sklo, obuv i textilní výrobky. Automobilka Škoda vyráběla automobily pro bohaté zákazníky, ale i vozidla pro méně majetné – auta značky Škoda Popular. K nejvýznamnějším podnikům patřily Baťovy závody ve Zlíně. Vyráběly boty známé po celém světě. Baťovy závody vyrostly z malé ševcovské dílny. Majitel firmy Tomáš Baťa zaváděl ve firmě pásovou výrobu, která zvýšila produkci. Dělníci dostávali vysoké platy, byly pro ně stavěny moderní rodinné domky. Ti nejlepší měli možnost uplatnění na vyšších místech. V Československu byla zavedena osmihodinová pracovní doba.

Mezi jednotlivými oblastmi státu však stále existovaly rozdíly, což se negativně projevilo zvláště v době celosvětové hospodářské krize po roce 1929. Krize silně postihla zaostalé regiony Slovenska a Podkarpatské Rusi, ale vzhledem k průmyslové struktuře též vyspělé Sudety (české a moravské pohraničí, obývané převážně Němci).

Československý stát také věnoval mnoho úsilí rozvoji vzdělanosti. Vedle Karlovy univerzity, která v Praze fungovala od středověku, byly založeny dvě nové univerzity – v Brně a v Bratislavě. Na Slovensku vzniklo mnoho středních a odborných škol.

vlevovpravo