Zikmund Lucemburský před Prahou v roce 1420

0622Zikmund nehodlal město dobýt silou, nýbrž zvolil tehdy obvyklou taktiku, chtěl Prahu vyhladovět. Protože Žižka správně odhadl, že právě na to Zikmund vsadí, obsadil před jeho příchodem vrcholek hory Vítkov. Z něj bylo možné sledovat a hájit dvě důležité dopravní tepny sloužící k zásobování Prahy potravinami. Po nich se vozilo hlavně obilí.

Žižka nechal na západní části plošiny na vrcholku Vítkova vybudovat malou pevnost tvořenou dvěma sruby a příkopy jako překážky pro křižácké koně. Finta byla v tom, že přístup k pevnůstce byl pouze z východu a navíc byl úzký. Z ostatních stran se terén svažoval tak prudce, že by ho koně nezdolali. Několik set Zikmundových křižáků dostalo zdánlivě směšně lehký úkol: zlikvidovat pevnůstku na Vítkově bráněnou šestadvaceti muži v čele se Žižkou. Vojáci přebrodili tajně Vltavu a od východu zaútočili.

Jejich koně se u příkopů před pevnůstkou vzpínali a jezdci se přitom nemohli obrátit na ústup, protože se za nimi hrnuli další. Když se křižáci pokoušeli překonat příkopy pěšky, u obranné zídky je čekaly rány sudlicemi, cepy a kopími. Přesto by husité bez posily nedokázali dlouho vzdorovat. Naštěstí dorazila včas. I když prý čítala pouze padesát lidí, mezi křižáky vypukla panika a začali prchat. Mnozí se utopili ve Vltavě, další byli pronásledovateli zabiti. Zikmund sledoval celou nepodařenou akci z Letné a zlostí a zklamáním prý plakal. Nemohl pochopit, že ti otrhanci se postavili nebojácně na odpor jeho vyzbrojeným vojákům a zahnali je na útěk. A navíc jim k tomu stačily primitivní zbraně.

vlevo