Klement Gottwald na balkonu Staroměstského náměstí

1433

V sobotu 21. února 1948 proběhla na Staroměstském náměstí komunistická demonstrace. Komunisté vyzvali k vyřešení krize a k doplnění vlády Gottwaldovými kandidáty. Souběžně proběhlo několik o mnoho menších demonstrací ostatních stran, avšak jejich představitelé se snažili svoje členy spíše uklidnit. Prezident republiky byl vystaven nátlaku představitelů dělnického hnutí, kteří na něm písemně vyžadovali splnění Gottwaldových návrhů. Přijal také delegaci odborářů z demonstrace, kteří mu sdělili, že se musí podrobit vůli lidu.

vlevo