Gotická okna

Okno je vysoké a štíhlé, nahoře má vysoký lomený oblouk.