Na středověkém trhu

0532Jednou ročně se platila pozemková daň – z jednoho lánu půdy (asi 18 hektarů) se platilo králi 60 grošů. Jan Lucemburský zavedl další dvě daně – při korunovaci krále a kdykoliv se králi narodí dcera. Jinak se občas vybíraly jednorázové daně podle potřeby, například v době války.