Středověké město

Města se v Českém království zakládala od počátku 13. století. Právo založit město měl zprvu pouze panovník. Nová města vznikala podle plánů. Hranice města tvořilo městské opevnění (hradby). Obyvatelé měst byli svobodní lidé, byli poddáni pouze králi. Většinou to byli řemeslníci a obchodníci.