Znak Rakouska – Uherska

1126

Znak Rakouska-Uherska tvořil černý třikrát korunovaný orel (2 koruny arcivévodské a 1 císařská) se zlatou zbrojí, jenž nesl na hrudi znak dynastie lotrinsko-habsburské, kolem kterého byl obtočen Řád zlatého rouna. V pravém pařátu nesl orel meč a žezlo, v levém pařátu říšské jablko.

vlevo