Josef Dobrovský

0928m

Josef Dobrovský byl kněz, jezuita, český historik. Je považován za vzor osvícenského vědce. Ačkoli nepsal česky a nevěřil v budoucnost českého jazyka, výrazně se podílel na záchraně českého jazyka. Někdy je mu přezdíváno „modrý abbé“.

vlevo