Velkomoravská sídliště

Pohansko u Břeclavi

Mezi rameny Dyje byl vybudován dřevěnou palisádou hrazený dvorec. Po příchodu Konstantina a Metoděje tu byl na místě kultovní ohrady vybudován kamenný kostel. Proti kostelu stála palácová stavba a rezidence pána dvorce. Na ploše dvorce byly další obytné a hospodářské stavby a výrobní zařízení. Okolo kostela vznikla rozsáhlý hřbitov s bohatě vybavenými hroby.

Sídliště u Starého Města (Uherské Hradiště)

Při ramenech řeky Moravy a jejích přítoků se na ploše 300 ha rozkládalo rozsáhlé sídlo opevněné hradbami. Byla tu řada osad s řemeslnickými dílnami, samostatně opevněné sídliště se hřbitovním kostelem a rozsáhlým pohřebištěm. Stála tu i rotunda a další kostel s nevelkým hřbitovem.

Mikulčice

Mohutné sídliště nedaleko Hodonína o ploše 200 ha tvořilo hradiště, opevněné předhradí a rozsáhlé podhradí. Ve bylo chráněno rameny řeky Moravy. Bylo tu postaveno sedm kostelů se hřbitovy. U největší baziliky stával palác. Dalších pět kostelů bylo objeveno v podhradí, z nichž nejpozoruhodnější je rotunda. Dále se tu nacházely kovářské a kovolitecké dílny. V opevněném předhradí bylo sídlo vojenské družiny. Na hradě bylo sídlo knížete a v podhradí fungovalo tržiště.