Pomníky socialismu

1412Komunisté cítili potřebu prokazovat zdar své politiky také velkorysými stavbami. Byly budovány s obrovskými náklady v 70. a 80. letech dvacátého století a sledovaly také politické cíle. Jednalo se například o ohromný Palác kultury v Praze. V této době byly otvírány nové doly na uhlí a stavěny stále nové tepelné elektrárny. Provoz elektráren a dolů měl však zničující dopad na životní prostředí a devastaci krajiny.

Po vzoru Sovětského svazu se proto u nás začaly stavět jaderné elektrárny. Jedna byla postavena na Slovensku, druhá v Dukovanech a třetí byla rozestavěna nedaleko Českých Budějovic, v Temelíně. Gigantické jaderné elektrárny byly ovšem velmi problematické s ohledem na jadernou bezpečnost. Navíc v roce 1986 došlo v sovětské jaderné elektrárně Černobyl k největší havárii jaderného reaktoru od počátků mírového využívání jaderné energie. Při výbuchu se vytvořil oblak radioaktivních částic, který zasáhl značnou část Evropy.

vlevozarovka