Kosmas

Kosmas působil jako děkan (kněz) v Praze. O jeho vlastním životě se dozvídáme z kroniky, kterou napsal. Nazýváme ji Kronika česká a je psána, stejně jako všechny knihy z této doby, latinsky. Zachycuje děje od pověsti o příchodu praotce Čecha až do roku 1125, kdy Kosmas zemřel. Podle vlastních slov vychází Kosmas z bájného vyprávění starců, z rozhovorů s pamětníky i z toho, co sám viděl a zažil. Svou kroniku psal Kosmas po dobu šesti let. Původní rukopis se do dnešní doby nedochoval. Dochovalo se však patnáct pozdějších opisů tohoto významného díla.