Zemnice

U slovanských zemnic vystupovala nad terén pouze střecha krytá slámou.