Panovníci Velkomoravské říše

Mojmír (830 – 846)

Rostislav (846 – 870)

Svatopluk (870 – 894)

Mojmír II. (894 – 907)