Cestovatelé

1015Teprve v 19. století probádali cestovatelé rozlehlá území v Africe. Jeden z těchto odvážných mužů byl lékař z Čech. Jmenoval se Emil Holub a pocházel z Holic ve východních Čechách. V roce 1872 odjel do Jižní Afriky, kde pracoval jako lékař, aby si vydělal na cestu do vnitrozemí. Celkem podnikl po Africe tři cesty, při poslední stanul až u Viktoriiných vodopádů.

Ze svých cest zaslal do vlasti obrovské množství sbírkových předmětů, celkem jich bylo na třináct tisíc, mnohé velmi cenné. O Africe psal knihy, pořádal výstavy a besedy. Největší výstava, kterou uskutečnil, proběhla v roce 1891 ve Vídni, další v roce 1892 v Praze. Své bohaté sbírky nabídl na konci života Národnímu muzeu v Praze, ale zde byl odmítnut. Sbírky tedy nabídl moudřejším muzeím a zbytek rozdal školám, na kterých přednášel. Naštěstí alespoň část sbírky se podařilo zachovat.

vlevovpravo