Hospodská rvačka

0727

Vaření piva a jeho prodej byl podobně jako dnes velmi výnosný obchod.

vlevo